luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5726 ha
Intravilan: 520 ha
Extravilan: 4755 ha
Populatie: 3138
Gospodarii: 1500
Nr. locuinte: 1700
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Urşi, Popeşti, Meieni, Dăeşti, Valea Caselor, Curtea Firijba
Asezarea geografica:
Comuna Popeşti este unitatea administrativ-teritorială situată în centrul judeţului Vâlcea, sub poalele Munţilor Căpăţânii, la întretăierea paralelei de 45° latitudine nordică cu meridianul de 24° longitudine estică
În cadrul judeţului Vâlcea, comuna Popeşti se găseşte la aproximativ 15 km de DN 81 pe şoseaua 65C
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor: bovine, ovine, caprine şi porcine
Culturile agricole (porumb, grâu)
Pomicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Obiective turistice:
Biserica de lemn "Buna Vestire", Urşi, construită pe moşia lui Nicolae Milcoveanu. Pictată de zugravii Gheorghe, Nicolae şi Ioan (zugravită la 1843). Biserica clădită aici din lemn datează din 1757 şi este cuprinsă în lista monumentelor istorice ca monument istoric grupa B
În satul Valea Caselor există ruinele unei cetăţi romane în locul numit "La Cărămizi", trecută în patrimoniul muzeal şi arheologic
În zona pădurii Cotoşmanu, valorificată literar de marele scriitor şi teolog Gala Galaction, care a scris povestirea "În pădurea Cotoşmanei" inspirată de aceste locuri. Ar putea fi amenajată o tabără de creaţie literar-artistică cu locuri de cazare şi masă în căsuţe de lemn şi adaptate cerinţelor moderne păstrând în acelaşi timp specificul civilizaţiei rurale a lemnului ca material tradiţional de construcţie
Aici există stejari seculari şi, după părerea noastră, zona ar trebui inclusă în circuitul turistic naţional
Pentru petrecerea timpului liber pot fi organizate partide de vânătoare, dat fiind faptul că iepurele şi căpriorul există din abundenţă şi pe un areal extins
De asemenea, poate fi amenajată în satul Firijba (situat în mijlocul pădurii limitrofe cu localitatea Frânceşti), o micro-staţiune turistică, dat fiind aerul curat, pajiştea de un verde crud şi locurile de o rară frumuseţe aflate aici
Evenimente locale:
În ziua de Înălţare la "Fântânile Reci" (Cotoşmanu - Dăeşti) se organizează în fiecare an o petrecere câmpenească cu dansuri şi cântece populare
Facilitati oferite investitorilor:
Localitatea Popeşti, fiind situată într-o zonă de deal înconjurată de păduri de foioase, oferă oportunităţi în ceea ce priveşte activitatea de turism şi agrement, nevalorificată încă
Există alimentare cu apă, infrastructură, iluminat public iar în viitorul apropiat şi canalizare
Proiecte de investitii:
În faza de implementare:
Poduri, podeţe, punţi pietonale şi prag de fund în comuna Popeşti, judeţul Vâlcea
Centru de zi pentru copii, sat Dăeşti, comuna Popeşti, judeţul Vâlcea
Proiecte depuse şi aflate în faza de evaluare:
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, prima înfiinţare a reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare), prima înfiinţare şi dotare After School şi dotarea căminului cultural pentru activitatea grupului folcloric "Floricica" în comuna Popeşti, judeţul Vâlcea
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice în cadrul Primăriei Popeşti
Sistem de producere apă caldă menajeră pentru locatarii blocurilor din comuna Popeşti, judeţul Vâlcea
Amenajare spaţii verzi, investiţie nouă, comuna Popeşti, judeţul Vâlcea